POLÍTICA DE PRIVADESA

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant la present comunicació Vostè queda informat de forma precisa que les seves dades de caràcter personal que ens pogués facilitar, seran incorporades a un fitxer de dades titularitat d’ERMA PLUS HOTELS, S.L.U. (d’ara endavant ERMA), amb la finalitat de donar resposta a les consultes que l’usuari ens faci arribar a través del nostre formulari de contacte.

L’interessat és l’únic responsable de la veracitat i de la correcció de les dades facilitades a ERMA, qui per tant queda eximit de qualsevol responsabilitat relacionada amb aquestes dades.

El no emplenament per part de l’Usuari de tots els camps marcats com a obligatoris en els formularis electrònics podrà comportar que no puguem atendre a la seva sol·licitud.
Qualsevol menor de 14 anys haurà d’abstenir-se de facilitar les seves dades de caràcter personal.

ERMA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i evitarà la seva alteració, tractament o accés no autoritzat en tot moment i en cap cas seran cedits a tercers sense el seu consentiment previ.

S’informa que per atendre la tramitació de les seves sol·licituds de forma eficaç i eficient, les seves dades poden ser cedides a les diferents empreses d’ERMA, servint el present avís legal com a consentiment inequívoc, amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Finalment, informem que en qualsevol moment Vostè podrà exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació respecte a les seves dades personals a l’adreça de correu electrònic info@erma.plus, incloent el nom, cognoms, fotocòpia del seu document d’identitat o document identificatiu en vigor, adreça de correu electrònic i indicació del dret que s’exerceix.