AVÍS LEGAL

I. INFORMACIÓ GENERAL

Aquesta web està considerada com un servei per ERMA sent el propietari de tots els drets. A aquests efectes, ERMA està representat per la següent societat: ERMA PLUS HOTELS, S.L.U. amb domicili social en Avinguda Diagonal, 161, 08018, Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 37793, Foli 157, Fulla B-199966, Inscripció 1 i CIF B-61945119. ERMA a través de la societat anterior presta els serveis expressats en les diferents parts de la web.

II. OBJECTE

Aquest lloc web ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés general a tots els usuaris a la informació i productes oferts per ERMA.

En qualsevol moment ERMA té el dret de modificar, sense previ avís, el disseny, presentació i/o la configuració del lloc web, així com alguns o tots els continguts. ERMA també pot modificar el contingut general i/o les condicions particulars requerides per utilitzar el contingut de la pàgina.

ERMA ha obtingut la informació publicada en aquesta pàgina web de fonts considerades com a fiables, no obstant això, no garanteix que la mateixa sigui exacta, completa o actualitzada.

Els preus dels immobles publicats no inclouen els impostos ni despeses que es puguin derivar en cada cas.

III. RESPONSABILITAT

El contingut de la pàgina web té caràcter informatiu general i, per tant, podria resultar insuficient per a l’adopció per l’usuari d’una decisió personal o de negoci. ERMA no està obligada, en cap cas, a demostrar la veracitat, exactitud, idoneïtat, integritat i vigència del contingut. L’usuari accepta que la utilització de la pàgina web i/o del Contingut serà sota el seu compte i risc. En la mesura en què la legislació aplicable ho permeti, ERMA no assumeix cap tipus de responsabilitat per les decisions adoptades per l’usuari basant-se en la informació facilitada a la pàgina web, ni pels danys directes o indirectes que pugui sofrir com a resultat d’actuacions basades en el lloc o els continguts.

ERMA no es fa responsable de qualsevol deficiència en el servei prestat pel servidor, ni les xarxes de comunicació, ni els problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors.

ERMA no es fa responsable dels danys causats per qualsevol virus informàtic ni que es derivin de navegar per les seves pàgines web.

ERMA no es responsabilitza dels continguts i opinions de tercers difosos en la seva pàgina web, ni de la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals pugui accedir per enllaços o cercadors del lloc web, ja que la funció d’aquestes és informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria en Internet on podrà ampliar les dades ofertes en aquest lloc web, i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació dels mateixos. Per tot això, ERMA no es responsabilitza del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

IV. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de ERMA. Els drets de propietat intel•lectual i drets d’ús i la reproducció d’aquest lloc web, incloent els seus logos, marques comercials, imatges, fotos, gràfics, vídeos, pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web que pertanyen a ERMA o qualsevol un altre material o contingut, independentment de si han estat registrats, s’ha sol•licitat el seu registre o no estan registrats, són propietat exclusiva d’aquest tret que s’especifiqui una altra cosa. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular podria ser processat en virtut de la legislació vigent. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o esborrar informació, contingut o advertiments d’aquest lloc web sense prèvia autorització per escrit d’ERMA. En aquest sentit, ERMA es reserva l’exercici de les accions legals oportunes en defensa dels seus drets.

Queda prohibit als usuaris del lloc web violar o intentar violar les mesures de seguretat del mateix, incloent, sense limitació:

(1) Intentar analitzar o provar la vulnerabilitat del sistema o xarxa o violar les mesures de seguretat o autenticació sense la deguda autorització;

(2) Intentar interferir en la prestació de servei a qualsevol usuari, equip o xarxa, incloent, sense limitació, atacs per sobrecàrrega, “flooding”, “mail bombing” o “crash”; o

(3) L’intent d’infiltrar-se en la totalitat o part del contingut del lloc, així com esborrar o canviar qualsevol contingut del lloc.