PARKINGS

ALQUILER COMPRA
Barcelona  Bolívia, 126-132 80 € 19.950 €  
Barcelona  Cristòbal de Moura, 38-42 75 € 22.000 €
Barcelona  Déu i Mata, 153 100 €
Barcelona  Portbou, 42 60 € 22.000 €
Barcelona  Sant Quintí, 51 ( moto) 30 €
Barcelona  Viladomat, 281 100 € 27.000 €
Esplugues  Laureà Miró, 278 / Vinya, 11-13 50 € 18.000 €
Mataró Franquesa i Sivilla, 24-28 80 € 22.000 €

 

Laureà Miró, 278

Esplugues del Llobregat
Alquiler Venta
Local comercial 330 m2 1.500 €